‘പോയി തൂങ്ങിച്ചാവ്’ എന്ന പ്രസ്താവനയല്ല, നാണക്കേടാണ് ആ പുരോഹിതനെ മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചത്

Thamasoma News Desk ‘പോയി തൂങ്ങിച്ചാവ്’ (Go and hang yourself) എന്നായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്‍ ആ പുരോഹിതനോടു പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെയും വൈദികന്റെയും പ്രവൃത്തി ആ മനുഷ്യനെ അത്രത്തോളം രോഷാകുലനാക്കിയിരുന്നു. ജീവിതത്തെയപ്പാടെ നിരാശയും ബാധിച്ചിരുന്നു. കാരണം, തന്റെ ഭാര്യയും വൈദികനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അയാള്‍ നേരിട്ടു കണ്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയുമെന്നും ഇനിയിതു സഹിക്കാനാവില്ലെന്നും അയാള്‍ ആ പുരോഹിതനോടു പറഞ്ഞു. തീരദേശ കര്‍ണാടകയിലെ ഉഡുപ്പിയിലെ ഒരു പള്ളിയില്‍ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പള്ളിയിലേക്കു…

Read More