ഒന്നു കുളിച്ചാല്‍ തീരുന്ന പ്രശ്‌നത്തിന് അവളെന്തിനു കയറെടുത്തു….??

Jess Varkey Thuruthel & D P Skariah ‘ഞാന്‍ നശിച്ചു, എനിക്കിനി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കാന്‍ യോഗ്യതയില്ല. എന്നെ അവന്‍ നശിപ്പിച്ചു.’ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകള്‍ ജീവിതത്തിലായാലും സിനിമയിലായാലും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇത്. നല്ല വൃത്തിക്കൊന്നു കഴുകു മോളെ അഴുക്കു പോകട്ടെ എന്ന മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മാസ് ഡയലോഗ് ആണഹന്തയുടെ മുഖത്തേറ്റ അടി തന്നെയായിരുന്നു. ബലാത്സംഗം ചെയ്തു തോല്‍പ്പിക്കാമെന്നും പച്ച മാങ്ങ തീറ്റിക്കുമെന്നും ഞാനൊന്ന് പൂണ്ടുവിളയാടിയാല്‍ നീയൊക്കെ പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞേ ഫ്രീ ആകുകയുള്ളുവെന്നുമുള്ള ഡയലോഗുകള്‍ക്കു മേല്‍…

Read More