വിവാഹപ്രായം: ഇതോ കേരള മോഡല്‍ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം?

Jess Varkey Thuruthel പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം 18 ല്‍ നിന്നും 21 ആക്കുന്നത് സമ്മതമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വോട്ടവകാശത്തിനുള്ള പ്രായം 18 വയസാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിവാഹ പ്രായവും 18 തന്നെ ആക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തിനു പിന്നില്‍. എന്നാല്‍, വോട്ടു ചെയ്തു സ്വന്തം ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ ആരെന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടെ, സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ? വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചതു പിഴച്ചു പോയാല്‍ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കമാണ്. പക്ഷേ, സ്വന്തമായി നിലനില്‍പ്പില്ലാതെ,…

Read More