വിവാഹ സമയത്ത് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കോടതി

Thamasoma News Desk കള്ള സ്ത്രീധനക്കേസുകള്‍ തടയുന്നതിനായി വധൂവരന്മാര്‍ വിവാഹ സമയത്ത് ലഭിച്ച സാധനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി (fake dowry case). 1961-ലെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമ പ്രകാരം സ്ത്രീധനം വാങ്ങുവാനോ നല്‍കുവാനോ അനുവാദമില്ല. പക്ഷേ, സ്ത്രീധനത്തിനു പകരമായി സമ്മാനമെന്ന പേരില്‍ പണവും മറ്റും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 3(2) പ്രകാരം വിവാഹസമയത്ത് വധൂവിനോ വരനോ നല്‍കുന്ന സമ്മാനങ്ങള്‍ ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തരുതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘സ്ത്രീധനം…

Read More