സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്: ശ്രമിച്ചത് 12 തവണ, പക്ഷേ….

Thamasoma News Desk സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയില്‍ (Civil Service Exam) മിന്നും വിജയം കാഴ്ചവച്ചവര്‍ക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമക്കണ്ണുകള്‍ പായുമ്പോള്‍, കാണാതെ പോകുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്ന സത്യം. ഇവിടെയിതാ, 12 തവണ പരീക്ഷ എഴുതി, ഏഴു തവണ മെയിന്‍ പരീക്ഷ പാസായി, അഞ്ചുതവണ അഭിമുഖത്തിലും പങ്കെടുത്തു, പക്ഷേ, സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് താണ്ടാനാവാത്ത കടമ്പയായി ഒരു ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥി. സ്ഥിരോത്സാഹവും തോല്‍ക്കാത്ത മനസുമായി 12 തവണ പരിശ്രമിച്ച കുനാല്‍ ആര്‍ വിരുല്‍ക്കര്‍ ഒടുവില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍…

Read More