Header Ads

റാഫേൽ പുനഃ പരിശോധന ഹർജികൾ : സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറത്ത്

Written By: Balagopal. B. Nair

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എഴുതിയ 18 പേജ് വിധി ന്യായത്തെ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണച്ചു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ വിധിയോട് യോജിപ്പ് രേഖപെടുത്തി ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് 38 പേജ് ദൈർഘ്യം ഉള്ള പ്രത്യേക വിധി എഴുതി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗോഗോയുടെ വിധിയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ
****************************************
1. ദി ഹിന്ദു ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്ന് രേഖകളും ഇന്ന് പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ രേഖകളുടെ ആധികാരികത ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല.
2. രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ദി ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന് ഭരണഘടന പരം ആയ അവകാശം ഉണ്ട്. അത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും.
No law enacted by Parliament specifically barring or prohibiting the publication of such documents on any of the grounds mentioned in Article 19(2) of the Constitution has been brought to our notice. In fact, the publication of the said documents in ‘The Hindu’ newspaper reminds the Court of the consistent views of this Court upholding the freedom of the press in a long line of decisions commencing from Romesh Thappar vs. State of Madras and Brij Bhushan vs. The State of Delhi.
3. പെന്റഗൺ പേപ്പറുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം തടയണം എന്ന ആവശ്യം അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ തള്ളുക ആയിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്നോ, ജുഡിഷ്യൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയം ആക്കരുതോ എന്ന് ഇല്ല.
By a majority of 6:3 the U.S. Supreme Court declined to pass prohibitory orders on publication of the “Pentagon Papers” on the ground that the Congress itself not having vested any such power in the executive, which it could have so done, the courts cannot carve out such a jurisdiction as the same may amount to unauthorized judicial law making thereby violating the sacred doctrine of separation of powers. We do not see how and why the above principle of law will not apply to the facts of the present case. There is no provision in the Official Secrets Act and no such provision in any other statute has been brought to our notice by which Parliament has vested any power in the executive arm of the government either to restrain publication of documents marked as secret or from placing such documents before a Court of Law which may have been called upon to adjudicate a legal issue
concerning the parties.
.
4. രാജ്യ സുരക്ഷ കരുതി, ഈ രേഖകൾ കണക്കിൽ എടുക്കരുത് എന്ന അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ വാദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ അനുബന്ധ വിധിയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ
***************************************
1. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തമാക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് ആണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. സക്രീയം ആയ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നതിന് നിർണ്ണായക പങ്ക് ആണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്.
2. സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വതന്ത്രൻ ആയ വ്യക്തി, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് വിധി ന്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
I would think that freedom involves many elements. A free person must be fearless. Fear can be of losing all or any of the things that is held dear by the journalist. A free man cannot be biased. Bias comes in many forms. Bias if it is established as per the principles which are applicable is sufficient to vitiate the decisions of public authorities. The rule against bias is an important axiom to be observed by Judges.
Equally the Press including the visual media cannot be biased and yet be free. Bias ordinarily implies a pre-disposition towards ideas or persons, both expressions to be comprehended in the broadest terms. It may stem from personal, political or financial considerations. Transmitting biased information, betrays absence of true freedom. It is, in fact, a wholly unjustifiable onslaught on the vital right of the people to truthful information under Article 19(1)(a) which, in turn, is the bedrock of many other rights of the citizens also. In fact, the right of the Press in India is no higher than the right of the citizens under Article 19(1)(a) and is traced to the same provision. The ability of truth to be recognised by a discerning public in the supposedly free market place of ideas forms much of the basis for the grant of the unquestionable freedom to the Press including the Media Houses. If freedom is enjoyed by the Press without a deep sense of responsibility, it can weaken democracy. In some sections, there appears to be a disturbing trend of
bias. Controlling business interests and political allegiances appear to erode the duty of dispassionate and impartial purveying of information.
3. രാജ്യ പുരോഗതിയെ അഴിമതി എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ജോസെഫിന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ
The economic development of a country is closely interconnected with the attainment of highest levels of probity in public life. In some of the poorest countries in the world, poverty is rightfully intricately associated with corruption. In fact, human rights violations are very often the offsprings of corruption. However, the law giver has indeed dealt with corruption and human rights separately. Hence I say no more on this.
4. ചോർന്ന് കിട്ടിയ രേഖകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കാൻ ആകില്ല
5. റാഫേൽ പുനഃ പരിശോധന ഹർജിയിലെ അനുബന്ധ വിധിയിൽ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് അച്ഛൻ കെ കെ മാത്യു പ്രമാദം ആയ രാജ് നാരായൺ കേസിൽ 1975 ൽ എഴുതിയ അനുബന്ധ വിധിയും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ
In fact, in State of U.P. VS. Raj Narain AIR 1975 SC 861 I notice the following paragraph about the effect of publication in part in the concurring judgment of K.K. Mathew,J. which reads as under:
“I do not think that there is much substance in the contention that since, the Blue Book had been published in parts, it must be deemed to have been published as a whole and, therefore, the document could not be regarded as an unpublished official
record relating to affairs of state. If some parts of the document which are innocuous have been published, it does not follow that the whole document has been published. No authority has been cited for the proposition that if a severable and innocuous portion of a document is published, the entire document shall be deemed to have been published for the purpose of S. 123.”
6. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന റാഫേൽ രേഖകൾ എന്ത് കൊണ്ട് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസെഫിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരി വളരെ പ്രധാനപെട്ടതാണ്
I would observe that in regard to documents which are improperly obtained and which are subject to a claim for privilege, undoubtedly the ordinary rule of relevancy alone may not suffice as larger public interest may warrant in a given case refusing to legitimise what is forbidden on grounds of overriding public interest. In the writ petition out of which the review arises the complaint is that there has been grave wrong doing in the highest echelons of power and the petitioners seek action inter alia under the
provisions of Prevention of Corruption Act.
7. ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പരിധി ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ചാൽ അത് ജനാധിപത്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും
The ability of truth to be recognised by a discerning public in the supposedly free market place of ideas forms much of the basis for the grant of the unquestionable freedom to the Press including the Media Houses. If freedom is enjoyed by the Press without a deep sense of responsibility, it can weaken democracy. In some sections, there appears to be a disturbing trend of bias. Controlling business interests and political allegiances appear to erode the duty of dispassionate and impartial purveying of information.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല

Blogger പിന്തുണയോടെ.